TÜRK SAVAŞ SANATI SAYOKAN
 
Ana Sayfa
SAYOKAN
Yabgu Nihat Yiğit
Tayangu Tacettin Keskin
Alpagut Korgan Ailesi
Sayokan Web Siteleri
Sayokan Onganları
Alpların Fotoğrafları
Ziyaretçi Defteri
Sayaç
İletişim
Mahmut Arslan
Videolar
MOKAN
Karakter
Neden Savaş
Safranbolu Seminer
SayokanForum
Sayokan Esenler
Sayokan haberleri
 

MOKANYabgu Nihat Yiğit, MOKAN filmiyle çok yakında sinemalarda.

Alpagut Cigay Mokan - Tarihi bir filmin anatomisi

M.S.568 yılı, Türük-Bil devletinin 5'inci Hanedanlığının 2'nci kağanı Kül-Tigin 
dönemidir. 
Kül-Tigin 40 yaşındadır. M.Ö. 879 yılında kurulan Türük-Bil, 1447 yıldır ayaktadır. 
Her alanda gelişmiş olan Türükler, hayvancılıkta ilerlemiş, eğitime önem veren 
yaylak ve kışlak çadır okullarında çocukları eğiten bir millettir.  Bütün Türkistan 
topraklarına sahip olmuş olmasından dolayı, dünyada en büyük güçtür ve rakibi 
de Çin’dir.  
Lakin bu dönemde Çinlilerle anlaşma yapmış, Bizans’la da araları iyidir, ipek 
yolunun hakimiyetini elinde tutmak için. Arasının olmadığı tek devlet ise Sasani 
devletidir.  
 
Türüklerin uygar bir millet olmalarının yanında savaşçı olmalarının nedenlerinden 
biri de, tüm eğlence ve festivallerinde savaşçı ruhu ve bedensel yetenekleri geliştirici 
oyunlarının olmasıdır. Kök Börü, at üstünde bilek güreşi, kuşak güreşi, süngüş oyunu, 
souş oyunu gibi oyunlarda Türükler tüm yiğitliklerini ortaya koymaktadırlar. Bunun 
yanında çocuk yaşta başlayan, ata binmekten başlayıp, ok atma, kılıç kullanma gibi 
eğitimler savaşçı öğretmenler tarafından verilmektedir. Mokan’ da 42 yaşında kültürlü, 
deneyimli, Kül-tigin ile 25 savaşa bizzat katılmış, askerleri eğiten erdemli bir 
öğretmendir. Nişanlısı da 30 yaşında Türük çocuklarına çadır okulunda, Türük kültürünü, 
tarihini, inanç değerlerini öğreten bir öğretmendir. Bir türlü evlenememişlerdir, Mokan’ın 
sürekli 
savaşlarda yer almasından dolayı. Kül-Tigin Mokan’a, sadakatinden ve savaşçılığından 
dolayı “Alpagut” namını layık görmüş ve Alpagut Mokan demiştir.

Kül-Tigin’in ipek yolu konusunda Sasanilerle anlaşamaması, buna karşılık Bizansla 
anlaşması, Sasanileri kızdırmıştır. Sasani askerleri krallarının emri ile zaman zaman, 
yerleşim yerine uzak obalarda yaşayan Türük çobanlara saldırıyor, çobanları 
öldürüyor 
ve hayvanlarına el koyarak ortadan kayboluyorlardır. Ovada çoban cesetlerinin 
bulunması, hayvanların yok olması olayı son zamanlarda sıklaşmaya başlamıştır. 
Lakin Sasanilerin 
yaptığı bir türlü kanıtlanamamaktadır. Kül-tigin emir verir, bu olayı çözene kadar 
obaların yerleşim merkezinden uzak yerlere kurulmasını yasaklar.

Mokan ve nişanlısı Ayımça bir gün beraber avlanmaya çıkmışlardır. Yerleşim yerinden uzaklaşmışlardır. 5-6- Sasani askerlerinin bir Türük çobana saldırdıklarına şahit olurlar 
ve Mokan müdahil olur. Çobanı kurtarır, 1 Sasani askerini öldürür, 1’ni ise tutsak alır, 
diğerleri ise kaçarlar. Tutsak ve cesedi, Kül-Tigin’in obası önüne getirir, atların sırtından 
yere atar. Ve Kül-Tigin’e bu olayı Sasanilerin yaptığını kanıtlar. Kül-Tigin Sasani kralına 
tutsağı elçileriyle birlikte gönderir. Bu tür olayların devam etmesi durumunda Türüklerin gazabının Sasanilerin üzerine olacağını yazar ve gönderir. Sasani kralı haberinin 
olmadığını, özür dilediğini, bir daha olmayacağını ifade eden karşı yazısıyla cevap verir.

Mokan Kül-Tigin’e nişanlısı Ayımça ile uzun zamandır evlenmeyi beklediğini, izni ile 
evlenmek istediğini arz eder. Kül-Tigin kabul eder ve emri ile düğün hazırlıklarına 
başlanır.

Büyük, Mokan’a yakışan bir düğün olur. Düğünde tüm savaş oyunları eğlenceli biçimde 
ortaya konur. Tüm halk davetlidir. Ziyafetler, eğlenceler, halkın sevinci, mutluluğu tüm ihtişamıyla görülmektedir. Nikah Tenri’nin şahitliğinde önce O’na söz verilerek, sonra 
Kağanın ve halkın şahitliğinde gerçekleşir. Bu arada yerleşim merkezini tepeden 
seyreden 200 kişilik bir eşkıya gurubu halkın eğlence içindeki zayıf anını kollamış 
bekliyorlardır. İçlerinden biri yayını gerer ve bırakır. Ok Ayımça’nn sırtında noktalanır. 
Gülmeyi beceremeyen Mokan’ın yüzü gerilir. Ayımça’ya bakar, Kül-Tigin’e bakar. 
Kül-Tigin şiddetle ayağa kalkar. Mokan “utacı” diyerek bağırır, hemen utacı (doktor) 
gelir, Ayımça’yı kenara çeker. Eşkıyalar tüm süratleriyle yerleşim merkezine 
yaklaşıyorlardır. Yaşlı, kadın, çocuk panik içinde obalara koşuyorlardır.

Askerlerden bazıları yayını geriyor, bazıları kılıçlarını çekiyor, bazıları mızraklarını 
doğrultuyor ve Kül-Tigin’in obasını çember içine alıyorlardır. Mokan kılıcını çeker ve 
Kül-Tigin’in önüne geçer. Eşkıyalar obaları yakıyor, yaşlı, kadın, çocuk demeden 
biçiyorlardır. Kanlı, şiddetli bir çarpışma olur. Eşkıyalar yerleşim yerine ve halka ciddi 
zarar verirler ama ciddi de kayıp vererek, geri çekilip kaçmak zorunda kalır ve 
giderler. 
Bu eşkıyaların önce Sasaniler olduğunu sanırlar fakat sonra olmadıkları, soygunlar, 
baskınlar yaparak ganimetlerle yaşayan eşkıyalar oldukları anlaşılır. Fakat, Ayımça 
ölmüştür. Yerleşim merkezinin dışında kalabalık bir cenaze töreni yapılır. Tebessü-
münden başka güldüğü görülmeyen Mokan’ın gözlerinden sadece birer damla 
yaş gelir. Mokan yine yalnız kalmıştır.

Kül-Tigin Türük (Türk) ipeğinin Bizans pazarlarında yer alması için, Jüstinyen’e bir 
heyetle ipek gönderir. Heyetin başına deneyimli askerlerinden Mokan’ı ve ona bağlı 
10 askeri görevlendirir. Heyet Anadolu’ya girmiş Arz-er-rum (Erzurum) Kaşgar 
dağlarında yedi göller bölgesindedir. Kervanlarına saldırılmış, çocukları kaçırılmış, 
erkekleri öldürülmüş insanlarla karşılaşırlar. Bu insanlar Mokan ve askerlerinin 
Kül-Tigin’in askerleri olduğunu sancaklardaki kartal sembolünden anlarlar ve sığınırlar. 
Kaşgar dağlarında eşkıyalarla karşılaşırlar. Mokan eşkıyaların göğsündeki sembolden, 
bunların kendilerine saldıran ve Ayımça’yı öldürenler olduğunu anlar ve amansız bir 
savaş olur. Mokan kağan emrini yerine getirmeleri için, kağanın mektubunu ve ipekleri 
iki askerine teslim eder ve onları Jüstinyen’e gönderir.

Mokan askerlerini kaybeder, eşkıya başını öldürür kendisi de ciddi yaralar alır. Buz 
tutmuş göle farkında olmadan atla girmiştir. At daha derinlere ileriye girmek istemez, 
Mokan’ı sırtından atar ve gider. Mokan buzlanmış göle düşer, buzlar kırılır ve suya 
gömülür. Kurtulma çabaları fayda vermez, elinde kılıcı ile donar.

Türkiye’nin her alanda güçlü olduğu, dünya devleri ile rekabet ettiği, dünya ülkelerinin 
güven duyduğu ve lider gibi gördüğü 2020 yılıdır. Teknolojik rekabet yaşlı dünyayı 
daha da yıpratmıştır. Küresel ısınmadan dolayı, mevsimlerde değişiklikler dünya 
insanlığını da etkilemektedir. 2020 yılı olmasına rağmen hala gelişen dünyaya karşı 
direnen insanlarda vardır dünyada. Bu örnekleri Türkiye’de de görmek mümkündür. 
Çoban bir çocuk koyunlarını gölün etrafında yaylada otlatırken karların arasından ucu 
görünen kılıcı görür. Karları temizler kılıcın uzantısı buzun içinde devam ediyordur. 
Karları temizler buzu açığa çıkarır, birde bakar ki kılıcı tutan bir ceset buzun içindedir. 
Göl Mokan’ın dönemindeki gibi büyük değildir artık. Küçülmüştür, çobanın koyun 
güttüğü yerlerde yaz aylarında bile dolaşmak mümkün değilken, artık karlar zirvelere 
doğru çekilmiş, ayazdan başka bir özelliği kalmamıştır.

Çocuk köy karakoluna gider karakol komutanına haber verir. Karakol komutanı önce 
gelir, cesedi teşhis eder. Cesedin günümüze ait olmadığı elindeki kılıç ve buz içinde 
görünen elbiselerinden bellidir. Daha sonra karakola döner. Bağlı olduğu komutanlığa gördüklerini anlatır. Komutanlık tarihi bir ceset ve bozulmamış olduğunu anlar, 
doktorlar devreye girerler. Donmuş cesedin bozulmaması için azot veya sıvılaştırılmış 
hidrojen tankı 
oluşturulur ve helikopterle cesedin olduğu yaylaya giderler. Komutan gerçekten 
cesedin bozulmadığını kendi gözleri ile görür. Helikopter havalanır. Pilot merkeze 
telsizle cesedi aldıklarını ve GATA’ya doğru hareket ettiklerini haber verir. Helikopter 
küçülerek gözden kaybolur. Mokan azot tankının içinde kristalize görüntü altında 
görülür.


“Tenri diledi yeryüzünü yarattı. Yarattıklarının üzerine insanoğlunu oturttu. Yaratmak 
Tenri’nin gücüdür, yaşatmak da Tenri’nin gücündendir.”

NOT: 
MOKAN filminin hikayesi, http//www.sayokan.net web sitesinden alınarak bu sayfaya 
aktarılmıştır.

Tanıtım filmi için tıklayın:
http://www.metacafe.com/watch/1511384//
Toplam 51261 ziyaretçi (100316 klik) kişi burdaydı!
 
YABGU NİHAT YİĞİT DİYOR Kİ:
Alplarım ; "Türk Dünyasının Birliği" için de mesai harcayınız. Emperyalizmin hüküm sürdüğü bu günkü dünyada yalnızlıktan kurtulmak ve diğer Türk Halklarını da yalnız bırakmamak için bu birliğe ihtiyaç vardır. Bu ülküyü de içinizde canlı tutun ve bu birlik için vasıta ve vesileler arayın. Bütün alpların bu disiplinlere sahip, birer Türk ferdi olmalarını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayokan sizlere emanettir.
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol